top of page

Liderazgo y Mentoring

"Detrás de cada ejecutivo exitoso - hay un mentor"

קורס משרת החלומות אונליין

קורס משרת החלומות אונליין

שוק הגיוס תחרותי וציני מתמיד.

לכן ברור לכולם שאי אפשר להמשיך לחפש עבודה כמו ב-2019, דרך פורטלי דרושים.

כיום יותר מתמיד צריך לפתח גישה עסקית יותר ולנצח במערכה בשני צירים: מתחרים (מועמדים אחרים) וספקים (החברות המגייסות).

 

בואו להכיר את שיטת משרת החלומות - אסטרטגיה המיישמת כלי מודיעין תחרותי ופיתוח עסקי כדי לטרגט את הבוס העתידי שלכם.

7  האסטרטג